ĐỘI NGŨ HUẤN LUYỆN VIÊN

  Tập luyện 1 kèm 1 cùng Huấn luyện viên cá nhân,  

  gói 30 sessions chỉ 465,000 vnđ / session. 

LƯU THUẬN TIẾN

     ELITE TRAINER     

PHAN LONG HỒ

     ELITE TRAINER     

TRẦN MINH TÙNG

     PRO TRAINER     

LÊ CẨM HỒNG

     PRO TRAINER     

TÔ DUY TÙNG ĐẠT

     PRO TRAINER     

NGUYỄN KHANG

     PRO TRAINER