ĐỘI NGŨ HUẤN LUYỆN VIÊN

  Tập luyện 1 kèm 1 cùng Huấn luyện viên cá nhân,  

  gói 30 sessions chỉ 465,000 vnđ / session. 

trainer-tien-1-1.jpg

LƯU THUẬN TIẾN

     ELITE TRAINER     

trainer-ho-1-1.jpg

PHAN LONG HỒ

     ELITE TRAINER     

trainer-dat-1-1.jpg

TÔ DUY TÙNG ĐẠT

     ELITE TRAINER     

trainer-tung-1-1.jpg

TRẦN MINH TÙNG

     PRO TRAINER     

trainer-khang-1-1.jpg

NGUYỄN KHANG

     PRO TRAINER